top of page

Analyseer de groeipijnGroeipijn in kaart

Meestal start een groeitraject met een vraag van een ondernemer of manager van een organisatie. Gelijk al een uiterst belangrijk punt in het proces waar het advieswerk begint!


Zoals je in sectie 3 van deze publicatie zult lezen zijn er diverse momenten waarop het project een zgn. ´drempel´ kent, een moment waarop het project dreigt te ontsporen of in het slechtste geval niet verder kan doorgaan. Dit moment is de eerste - daarover later meer.


Voor nu is het van groot belang om zoveel mogelijk te weten te komen over de groeipijn van de klant.


Waarom? Ten eerste omdat de klant zelf vaak niet weet welke dynamiek achter de (oppervlakkige) symptomen schuilgaat, en ten tweede omdat de waarde van het project valt of staat bij de intensiteit en omvang van de op te lossen pijn. Des te groter de pijn, des te waardevoller de oplossing.


"Uitkomen op een serieuze groeifijn? Neem dan veel tijd voor het in kaart brengen van de groeipijn."

Kwalificeer én kwantificeer de groeipijn

Het in beeld brengen van de groeipijn kan op een aantal manieren gebeuren, maar hou in gedachten dat er altijd kwalificatie én kwantificatie bij komt kijken.


Kwalificatie om aan te duiden met wat voor groeipijn we in de basis eigenlijk te maken hebben: sterke concurrentie (ongezonde concurrentiepositie), verwatering van identiteit (ongezonde cultuur) of chaos (ongezond presteren).


Door duidelijk te krijgen welke pijn er speelt kan duidelijk worden gekozen voor een bouwsteen op de projectkaart én kunnen interventies op blokkers en versnellers op het juiste niveau worden afgestemd. Ook daarover later meer.


Kwantificatie van de pijn is vooral waardevol om urgentie en belangrijkheid van de pijn duidelijk tussen de oren van de opdrachtgever te krijgen. Zonder enige urgentie vindt er geen beweging plaats en zonder een begrip van belangrijkheid komt het project onder op de stapel. Liefst framen we de pijn dus als ´wel urgent, wel belangrijk´ in de effectiviteitsmatrix.


Als de groeipijn niet omvangrijk of urgent blijkt te zijn ventileren we dat uiteraard ook.


"Zonder enige urgentie vindt er geen beweging plaats en zonder een begrip van belangrijkheid komt het project onder op de stapel."

Het gebeurt ook regelmatig dat de groeipijn waar de relatie mee komt uiteindelijk niet urgent of belangrijk blijkt te zijn, maar de werkelijke (onderliggende) groeipijn wél.


Als de blokkracht het toelaat zetten we interventies in om de betreffende relatie één of meerdere stappen in het proces terug te manouvreren, en daar eerst werk te maken van het in kaart brengen van de werkelijke pijn.


Is de blokkracht te hoog? Dan beginnen we met de beschikbare bouwsteen en Interveniëren we later in het project als het vertrouwen is gegroeid en de versnelkracht ingezet kan worden.


No project = no impact.


Ook adviseren met impact? Download de bijbehorende sheets gratis, en bespreek alvast eens binnen jouw adviesbureau!


Analyseer de groeipijn
.pdf
Download PDF • 3.51MB


 

Meer weten over het analyseren van groeipijn? Neem gerust contact op met Marco (marco@voorwaarts.org / 0184-764064), verantwoordelijk voor werkgebied mens.


 

31 weergaven

Comments


bottom of page