top of page

Innoveren .. kun je leren!

In deze post willen we je in vijf minuten meenemen in de wereld van innovatie. En vooral: hoe innovatie ook voor jouw bedrijf kan gaan leven. Want dat innovatie ook voor jou belangrijk kan zijn weet je vast wel .. maar hoe pak je dat nou beet in de dagelijkse praktijk?

Wat is innovatie – en wat is het niet?

Terug naar de basis, wat is innovatie eigenlijk? Volgens het woordenboek hebben we hier te maken met:

1) Invoering van iets nieuws 2) Nieuwigheid 3) Novum 4) Technische vernieuwing 5) Verandering 6) Vernieuwing

Voor de vuist weg kun je dus wel stellen dat het werkgebied innovatie een breed spectrum behelst, maar dat de nadruk altijd meer ligt op ‘ontdekken’ dan op ‘oogsten’ op korte termijn. (Vandaar ook dat het vaak zo lastig is om er de juiste focus op te krijgen!).

"De nadruk ligt bij innovatie altijd meer op 'ontdekken' dan op 'oogsten' op korte termijn."

We duiken verder in het begrip. Vanuit de innovatieprojecten die we begeleiden leren we nog een aantal typische eigenschappen van innovatie. Onder andere dat .. :

  • Innovatie niet hetzelfde is als business strategie, want daar wordt een bestaand concept verbeterd en klaargemaakt voor toekomstige groei. Innovatie gaat per definitie over ‘nieuw’, hoewel dat niet altijd vanaf scratch hoeft te zijn.

  • Innovatie niet alleen over nieuwe producten gaat. Denk bijvoorbeeld ook aan procesinnovaties, innovaties in marktbenadering of innovatie op het gebied van je verdienmodel.

  • Innovatie ook niet persé het bedenken van een geweldig idee is en dat vervolgens maar zo hard als je kan gaan proberen, hoewel sommige ondernemers daar ontzettend in kunnen uitblinken. Innovatie gaat uit van een specifiek proces.

Met het idee van ‘ontdekken’ en ‘oogsten’ in ons achterhoofd én de constatering dat innovatie en lopende business dus blijkbaar iets anders zijn komen we tot deze tweedeling:


Wat zijn de basisvoorwaarden voor innovatie?

Nu we kort hebben gekeken naar wat innovatie kan zijn is het verleidelijk om gelijk te beginnen met de werkwijze, die hierna in ons innovatieframework wordt besproken.


Dat kan, maar de kans op falen door geen aandacht te besteden aan de basisvoorwaarden die nodig zijn om je innovatie te laten floreren is dan hoog. We kijken dus eerst goed naar de condities, die we ‘blokkers’ en ‘versnellers’ noemen.

Een onmisbare versneller van innovatie is ‘leiderschap’. Het in lijn brengen van het innovatietraject met de algehele koers van de organisatie kan je traject vleugels geven, net zoals het ruim voldoende toekennen van tijd en middelen en bijvoorbeeld actief portfoliomanagement (wat doen we wel, wat doen we niet).


"We kijken dus eerst goed naar de condities voor innovatie, die we ‘blokkers’ en ‘versnellers’ noemen.

Dit zijn allemaal taken die horen bij sterk en goed leiderschap en je project kunnen boosten – en beschermen.

Een blokker kan zijn ‘structuur’: op een innovatietraject gelijk harde business-KPI’s (omzet, marge, marktaandeel, groeiratio’s) leggen gaat niet werken, je bent immers aan het ontdekken en er is vaak niet gelijk rendement. Dit vraagt zowel om een andere meetwijze wat betreft voortgang (immers, je kunt niet direct meten op omzet) als bijvoorbeeld een matchende beloningsstructuur.


Moraal van het verhaal: leg je business-KPI’s niet klakkeloos over je innovatietrajecten, maar denk goed na over hoe je een innovatieproces qua structuur recht doet.


"Op een innovatietraject gelijk harde business-KPI’s leggen gaat niet werken, je bent immers aan het ontdekken en er is vaak niet gelijk rendement."

Als laatste een versneller: ‘middelen’ en dan wel specifiek menselijke vaardigheden. Voor het doorlopen van een innovatietraject zijn mensen met andere vaardigheden benodigd dat voor het runnen van de daily business. Beheersing en begrip van innovatietools (design thinking, agile, prototyping, testing) maar ook procesbegeleiding en soft skills (omgaan met onzekerheid bijvoorbeeld) kunnen een project maken of breken.


In onderstaande visual combineren we e.e.a.:Hoe kun je dan innoveren?

Ok, we hebben gezien wat innovatie is en wat de basisvoorwaarden zijn. Aan de slag! (Je kunt een gratis exemplaar van het Voorwaarts Innovatieframework zoals hieronder afgebeeld downloaden onderaan deze pagina).

  • Verkennen

Start met: nieuwe kans

Werkwijze: zoeken naar klant-probleem fit, onderzoek & strategievorming

Resultaat: heldere uitdaging

In de verkenningsfase ruiken we een kans, of zien we een uitdaging of probleem. In plaats van gelijk bovenop één innovatierichting te duiken doen we het tegenovergestelde. We ‘rekken het probleem op’, bekijken het van meerdere kanten, onderzoeken en ontdekken aangrenzende ideeën en mogelijkheden als mogelijke oplossing voor het probleem en ´koken dat weer in’.


Het resultaat is een heldere uitdaging, we weten wat de verwachtingen zijn en dat de toekomstige klant of gebruiker in de basis inderdaad behoefte heeft aan onze innovatie.

  • Valideren

Start met: heldere uitdaging

Werkwijze: valideren van probleem-oplossing fit, bedenken, valideren

Resultaat: gevalideerd prototype


Vanuit de heldere uitdaging uit de verkenningsfase gaan we de diepte in. Door middel van methodes als design thinking en prototyping worden mogelijke oplossingen uitgedacht, die ook direct worden vormgegeven. Het hoofddoel in deze fase is het vroegtijdig valideren van de oplossingsrichting, bijvoorbeeld door middel van klantpanels of de designdisciplines.


De vraag ‘is deze innovatie een oplossing voor het klantprobleem?’ kan na deze fase met ‘ja’ worden beantwoord.


  • Versnellen

Start met: gevalideerd prototype

Werkwijze: bewijzen van product-markt fit, bouwen, verbeteren

Resultaat: levensvatbare oplossing


Met het gevalideerde prototype op zak (‘klant wil het’) gaan we versnellen, en naar een product-markt fit doorstoten. In die laatste fase wordt er dus ook een levensvatbare innovatie doorontwikkeld, die niet alleen het probleem van de klant of eindgebruiker oplost, maar dat ook op economisch rendabele manier kan doen – zodat jouw organisatie er uiteindelijk businesswise mee uit de voeten kan.


In deze fase spelen testing en creatie van je MVP (daarover later meer) een grote rol.

Resumé

´Proef´ je het verschil tussen een innovatietraject en ´gewone´ daily business? En lijkt het je wat om werkt te maken van een succesvolle innovatie binnen jouw bedrijf?

Wij helpen je graag verder door ofwel samen een innovatietraject te doorlopen of door je interne teams te trainen in de innovatiemethodieken. Vaak worden deze twee disciplines gecombineerd in onze trajecten.

Je MT of directie vast enthousiast maken over innovatie? Deel dit artikel eens met ze, of download hieronder alvast gratis het Voorwaarts Innovatieframework!


 

Voorwaarts Innovatieframework
.pdf
Download PDF • 79KB

Klaar voor een innovatietraject in jouw eigen organisatie? Neem gerust contact op met Dick (dick@voorwaarts.org / 0184-764064), verantwoordelijk voor werkgebied strategie.


98 weergaven

Comentários


bottom of page