top of page

Intrinsieke motivatiecirkel

Je hebt net een geweldig nieuw marketing concept bedacht. Je bent enthousiast en gelooft helemaal dat deze nieuwe strategie een boost gaat geven aan je onderneming. Je marketingteam is gemotiveerd, jij hebt er zin in, dus je wilt snel van start. Je hebt alleen één grote vraag: hoe krijg ik mijn medewerkers mee in dit verhaal. Hoe krijg ik ze net zo enthousiast als ik. Op welke manier gaan zij net zo hard lopen voor deze strategie als ik wil? Hoe komt dit marketingconcept een stap voorwaarts?


Hoe werkt instrinsieke motivatie in de praktijk? Vaak horen we in ontwikkelingstrajecten dat ‘de missie en visie helder moeten zijn’, dan komen de medewerkers wel mee. ‘Zonder helder doel krijg je medewerkers sowieso niet gemotiveerd’, is een veel gehoorde uitspraak. Dat is zeker waar, wat wij ook zien is: dat als het doel helder is medewerkers nog lang niet altijd gemotiveerd zijn om zelf mee te gaan doen. Blijkbaar is er meer nodig om ze mee te krijgen.


"Er is een IK die vanuit zichzelf wil verbinden met anderen en de wens heeft te groeien. Dit noemen we intrinsieke motivatie."

De eerste vraag die we moeten beantwoorden: hoe wordt ik gedreven om een actieve bijdrage te leveren? Wanneer kies ik zelf om iets te gaan doen? Anders gezegd: wat is de basis van intrinsieke motivatie? Dan komen we onder andere uit bij de zelfdeterminatietheorie (Richard Ryan en Edward Deci). Zelfdeterminatie is zelfstandig of autonoom beslissen iets te doen. Gebaseerd op drie aangeboren psycholosche basisbehoeften: verbinding, autonomie en competentie.


  • Autonomie – het gevoel dat je ergens uit vrije wil zelf voor mag kiezen/hebt gekozen;

  • Competentie – het gevoel dat je bepaalde taken steeds beter beheerst, doordat je vooruitgang boekt;

  • Verbinding (relationele verbondenheid) – de basale behoefte ergens bij te horen en dingen uit te wisselen met andere mensen met wie je je verbonden voelt.

Samengevat: er is een IK die vanuit zichzelf wil verbinden met anderen en de wens heeft te groeien. Dit noemen we intrinsieke motivatie. Het effect van intrinsieke motivatie is meer creativiteit en hogere prestaties in complexe zaken. De tegenhanger is externe motivatie. Dit maakt afhankelijk en heeft eerder een remmende werking op groei en ontwikkeling.


Verbinden: een cirkelvormige beweging

Terug naar de vraag: hoe motiveer ik mensen voor mijn marketingstrategie? We hebben al ontdekt dat dit te maken heeft met hoe de IK, je medewerker, zich intrinsiek motiveert. Namelijk met het antwoord op de vraag: wat betekent het voor mij? Wat kan ik er van mezelf in kwijt?


Ik moest denken aan Karl E. Weick. Een vooraanstaande Amerikaanse wetenschapper op het gebied van organisaties en organisatiegedrag. Hij beschrijft een proces over hoe mensen zich verbinden aan organisaties en de daarbij behorende visies of doelen. Belangrijkste conclusie: medewerkers verbinden zich niet in de eerste plaats aan heldere doelen of strategieën. Een IK verbindt zich aan welke voordelen of wat er voor het individu te ‘halen’ valt. What’s in it for me? Zodra dit helder is, gaat de IK mee in het streven naar gedeelde doelen. Mooi, doel behaald zou je kunnen zeggen.


"Medewerkers verbinden zich niet in de eerste plaats aan heldere doelen of strategieën. Een IK verbindt zich aan welke voordelen of wat er voor het individu te ‘halen’ valt."

Weick gaat echter verder. In het realiseren van de gezamenlijke doelen ontstaat ook het verschil. De IK heeft eigen competenties, is autonoom en heeft een eigen behoefte aan verbinding. Daarnaast ziet een IK voor zichzelf een bepaalde ontwikkeling en behoefte om te groeien in competenties. Dit maakt dat in de uitvoering van gestelde visie en doelen er anders wordt gehandeld.

In de realisatie van doelen wordt het verschil zichtbaar. Soms is dat groot, in andere gevallen zijn dat maar kleine verschillen. Hoe groter de verschillen, hoe meer een IK zich gaat afvragen of het doel, de organisatie wel past. Pas IK nog bij deze club?' Sta IK nog achter de gestelde marketingvisie en wordt daarin verwacht wat past bij mijn competenties of die IK wil ontwikkelen. Hier komt het belang van de IK om de hoek kijken. Dit vraagt van de IK een belangrijke afweging: hoe verhoudt ik mij tot… ?


De belangrijkste opgave voor het verbinden van medewerkers aan bijvoorbeeld een marketingstrategie: het verbinden aan de IK van de medewerker. Op welke manier kan de medewerker als IK zijn eigen ambities kwijt in de marketingstrategie. Dat scherp maken en monitoren is één van de sleutels tot het succesvol realiseren het gewenste plan.


 

Download hieronder gratis de 'intrinsieke motivatiecirkel'-tool en bespreek bijvoorbeeld in je MT alvast waar bij jullie vooral de pijn zit.


Intrinsieke motivatiecirkel
.pdf
Download PDF • 5.06MB315 weergaven0 opmerkingen

Commentaires


bottom of page